شرکت اشنایدر الکتریک یکی از فعالترین تولیدکنندگان محصولات صنعت برق در دنیا است