توضیحات

اطلاعات بيشتر ،

این کنتاکت جهت نشان دادن :

  • وضعیت قطع و وصل کلید (OF)
  • وضعیت قطع کلید (در صورت وجود خطا) (SD)

استفاده می شود. اگر پیچ های بالایی به مدار وصل شوند حالت OF کار می کند. اگر پیچهای پایین به مدار وصل شوند حالت OF یا SD استفاده می شود. انتخاب این حالت ها توسط سوئیچ تغییر وضعیت گردان (Rotary changeover switch) که در قسمت راست کلید متصل می شود انجام می گیرد. حالت انتخاب شده روی قست جلوی تابلو نشان داده می شود. نشانگر خطا (SD) نیز توسط یک نشانگر مکانیکی قرمز رنگ که بر روی قسمت جلوی کنتاکت موجود می باشد نمایش داده می شود.

   نکته : اتصال رله و کنتاکت ها توسط ترمینال های پیچی که در قسمت های بالا و پایین قطعات وجود دارد انجام می گیرد و برای یک یا دو کابل با سطح مقطع حداکثر 2.5mm قابل استفاده می باشد.