کنتاکت خطای کلید مينياتوری ۱NO+1NC

توضیحات

کنتاکت خطای کلید مينياتوری

کنتاکت خطای کلید مينياتوری 1NO+1NC

نشانگر از راه دور (نشانگر وضعیت کلید): —-

تجهیزات کمکی کلید مینیاتوری که برای نشانگر وضعیت کلید مطابق با استاندارد IEC60947-2 وجود دارند عبارتند از:

  • کنتاکت باز و بسته OF (کنتاکت کمکی)
  • کنتاکت نشانگر خطا (کنتاکت خطا) SD
  • کنتاکت کمکی و خطا OF+SD/OF

کنتاکت نشانگر خطا (کنتاکت خطا) SD:

وضعیت قطع کلید (در صورت وجود خطا) را نشان می دهد. می توان خطا را روی قسمت جلوی تابلو بوسیله یک نشانگر مکانیکی مشاهده کرد.

 

 

فنی
کد فنی 26927
نام اختصاری SD
کاربرد محصول کنتاکت نشانگر خطا C60N

Title

Go to Top