پرشر سوییچ ۳۰۰ بار اشنایدر الکتریک

پرشر سوییچ ۳۰۰ بار اشنایدر الکتریک

پرشر سوییچ  ۳۰۰ بار XMLA300D2S11 اشنایدر الکتریک

 

فنی
کد فنی XMLA300D2S11
نام اختصاری Pressure Switch
وزن خالص  ۷۵۰ گرم
رنج قابل تنظیم فشار از ۲۰ الی ۳۰۰ بار
دمای قابل تحمل سیال ۰ الی ۱۶۰ درجه ی سانتیگراد

 

توضیحات

پرشر سوییچ XMLA300D2S11 اشنایدر الکتریک

پرشر سوییچ  ۳۰۰ بار XMLA300D2S11 اشنایدر الکتریک

 

پرشر سوییچ ها تجهیزاتی هستند که طی یک مکانیسم ساده و تفاضلی، زمانی که اختلاف فشار به حدی معینی برسد، یک کنتاکت الکتریکی را فعال می کند. این کنتاکت الکتریکی به صورت یک سیگنال الکتریکی عمل کرده و به محل مورد نظر فرمان می دهد و به این صورت اپراتور را از رسیدن فشار به مقادیر مورد نظر مطلع می سازند.

پرشر سوئیچ های اشنایدر الکتریک نسبت به دیگز پرشر سوئیچ های بازار در رنج قیمت خود دقت اندازه گیری بالاتری دارد لذا یکی از برند های پر استفاده در صنعت ایران است.

 

 

فنی
کد فنی XMLA300D2S11
نام اختصاری Pressure Switch
وزن خالص  ۷۵۰ گرم
رنج قابل تنظیم فشار از ۲۰ الی ۳۰۰ بار
دمای قابل تحمل سیال ۰ الی ۱۶۰ درجه ی سانتیگراد

 

Title

Go to Top