توضیحات

محافظ جان ترکیبی 40 آمپر دو پل

محافظ جان ترکیبی 40 آمپر دو پل اشنایدر الکتریک

 

فنی
کد فنیA9D31640
نام اختصاریACTI9
تعداد پلدو پل
جریان نامی پیوسته (آمپر)40 آمپر
جریان نشتی(آمپر)30mA