محافظ جان ترکیبی ۱۶ آمپر دو پل ۳۰ میلی آمپر

خانه/رله ضربه ای و محافظ جان/محافظ جان ترکیبی ۱۶ آمپر دو پل ۳۰ میلی آمپر

توضیحات

محافظ جان ترکیبی 16 آمپر

دو پل 30 میلی آمپر

 

محافظ جان ترکیبی دو پل اشنایدر الکتریک

کلید محافظ جان ترکیبی علاوه بر جریان نشتی، به اضافه بار هم عکس العمل نشان می دهد. کلید محافظ جان ترکیبی اشنایدر الکتریک از دو بخش کلید مینیاتوری و محافظ جان معمولی تشکیل شده است. این کلیدها معمولاً زمانی کاربرد دارند که نیاز به حفاظت در برابر جریان های نشتی زمین و حفاظت در برابر اضافه جریان (اضافه بار و اتصال کوتاه) وجود داشته باشد.

محافظ جان های ترکیبی، وظیفۀ حفاظت از انسان و تجهیزات الکتریکی متصل شده به آن را بر عهده دارند. محافظ جان ترکیبی اشنایدر الکتریک، در دو گروه دو پل و چهار پل تولید می شود. در گروه دو پل، جریان های 16 آمپر، 25 آمپر، 32 آمپر و 40 آمپر در رده کاری آن قرار دارند.

محافظ جان ترکیبی اشنایدر
  •         دو پل و چهار پل
  •         رنج جریان 16 تا 63 آمپر
  •         حفاظت جان ترکیبی 30 میلی آمپر
  •         ترکیب کلید مینیاتوری و محافظ جان 
فنی
کد فنیA9D31616
نام اختصاریACTI9
تعداد پلدو پل
جریان نامی پیوسته (آمپر)16 آمپر
جریان نشتی(آمپر)30mA