محافظ جان ترکیبی ۱۶ آمپر دو پل ۳۰ میلی آمپر

محافظ جان ترکیبی ۱۶ آمپر دو پل ۳۰ میلی آمپر

کلید محافظ جان ترکیبی علاوه بر جریان نشتی، به اضافه بار هم عکس العمل نشان می دهد.

توضیحات

محافظ جان ترکیبی 16 آمپر

دو پل 30 میلی آمپر

 

محافظ جان ترکیبی دو پل اشنایدر الکتریک

کلید محافظ جان ترکیبی علاوه بر جریان نشتی، به اضافه بار هم عکس العمل نشان می دهد. کلید محافظ جان ترکیبی اشنایدر الکتریک از دو بخش کلید مینیاتوری و محافظ جان معمولی تشکیل شده است. این کلیدها معمولاً زمانی کاربرد دارند که نیاز به حفاظت در برابر جریان های نشتی زمین و حفاظت در برابر اضافه جریان (اضافه بار و اتصال کوتاه) وجود داشته باشد.

محافظ جان های ترکیبی، وظیفۀ حفاظت از انسان و تجهیزات الکتریکی متصل شده به آن را بر عهده دارند. محافظ جان ترکیبی اشنایدر الکتریک، در دو گروه دو پل و چهار پل تولید می شود. در گروه دو پل، جریان های 16 آمپر، 25 آمپر، 32 آمپر و 40 آمپر در رده کاری آن قرار دارند.

محافظ جان ترکیبی اشنایدر
  •         دو پل و چهار پل
  •         رنج جریان 16 تا 63 آمپر
  •         حفاظت جان ترکیبی 30 میلی آمپر
  •         ترکیب کلید مینیاتوری و محافظ جان 
فنی
کد فنی A9D31616
نام اختصاری ACTI9
تعداد پل دو پل
جریان نامی پیوسته (آمپر) 16 آمپر
جریان نشتی(آمپر) 30mA

Title

Go to Top