انواع بی متال اشنایدر الکتریک

2020-06-26T11:26:35+04:30اشنایدر, انواع بی متال اشنایدر الکتریک|

انواع بی متال اشنایدر الکتریک رله بی‌متال تشکیل شده از دو فلز غیرهمجنس با ضریب انبساط طولی متفاوت است که