توسعه ی ارتباطات منطقه ای به مناسبت روز جهانی محیط زیست

۵ ژوئن هر سال بهانه ای است تا دوستداران و دغدغه مندان حوضه ی محیط زیست به دنبال راه حل های برای احیای محیط زیست و بازسازی ساختارهای اکوسیستمی آسیب دیده باشند. از این رو اشنایدر نیز در راستای سیاست های کلان محیط زیستی خود این روز را در سرتاسر کشورهای دنیا جشن گرفته و ضمن حمایت از طرح های نوآورانه در بهینه سازی مصرف انرژی، طرح کلان خود تحت عنوان ترمیم اکوسیستم را رونمایی کرد. طرحی تحت عنوان اقدام برای مقابله با تسریع در از دست دادن گونه ها و تخریب دنیای طبیعی

 

تغییرات اقلیمی

تغییرات اقلیمی را شاید بتوان بزرگ ترین چالش پیش روی بشریت در عصر حاضر دانست. از این روی اشنایدر به عنوان یکی از پیشروترین شرکت ها در زمینه ی صنایع مرتبط با انرژی برق، اولولیت خود را نه تولید انرژی بلکه مدیریت مصرف انرژی و سرمایه گذاری بر طرح های با آلودگی صفر قرار داده است. رسالت اشنایدر به عنوان پایدارترین شرکت در جهان اقدامات خود را در دو بعد کشوری و خصوصی توسعه داده است.

شرکت ها بایستی بخشی از راه حل باشند

مقابله ی جهانی با اقدامات مخرب محیط زیستی نبایستی تنها از طریق دولت ها پیگیری شود بلکه شرکت های خصوصی نیز باید بخشی ار راه حل باشند. از این رو اشنایدر به عنوان یکی از بازیگران مهم اقتصادی با اختصاص بودجه های تحقیق و توسعه طرح های بسیاری را در زمینه ی ساخت ساختمان های با حداقل آودگی دی اکسید کربن، توسعه ی وسایل نقلیه ی برقی و بهینه سا ی سایت های تولید با حداقل تلفات انرژی اجرایی کرده است.

 

 

منبع

https://blog.se.com/sustainability/2021/06/03/being-part-of-the-climate-solution-means-empowering-local-communities/