رله آندر

رله آندر ولتاژ کلید اتوماتیک و کلید هوایی اشنایدر الکتریک

رله آندر ولتاژ به منظور قطع کلید اتوماتیک و کلید هوایی استفاده می‌شود.

برای کنترل و فرمان ازراه دور و یا قطع و وصل از طریق کنترل‌کنندها مانند PLC از رله شنت و رله  ولتاژ استفاده می‌شود. این رله‌ها جزء لوازم جانبی کلید اتوماتیک و کلید هوایی به شمار می‌رود.

کلیدهای اتوماتیک و هوایی معمولاً به صورت دستی کنترل می‌شود ولی رله شنت و رله برای مدارات کنترل و فرمان استفاده می‌شوند.

رله آندر ولتاژ: رله داخل کلید اتوماتیک یا هوایی قرار می‌گیرد. ولی تنها برای قطع کلید، ایمنی در تداخل دو کلید (مثل کلید برق اصلی و ژنراتور) و اجازه راه اندازی کلید استفاده می‌شود. با برق‌دار کردن بوبین رله  ولتاژ، می‌توان کلید را قطع و وصل کرد. هرگاه برق فرمان این رله قطع شود، کلید به صورت خودکار قطع می‌شود.