انواع بی متال اشنایدر الکتریک

رله بی‌متال تشکیل شده از دو فلز غیرهمجنس با ضریب انبساط طولی متفاوت است که در اثر عبور جریان الکتریکی بیش از حد مجاز، طول یکی از فلزها بیشتر از دیگری

شده، از این رو دو فلز باهم خم می‌شوند.

این حرکت به طور مستقیم و یا به وسیله اهرم‌ها به کنتاکت منتقل شده و مدار را قطع یا وصل می‌کند.

در کلیه سیستم‌های الکتریکی صنعتی و ساختمانی، مدارهای کنترل دستگاه‌های الکتریکی، شبکه‌های الکتریکی هوایی و زمینی، ترانسفورماتورها، الکتروموتورها،

ژنراتورها، دستگاه‌های صوتی و تصویری و …

برای جلوگیری از صدمه دیدن و معیوب شدن وسایل و همچنین قطع دستگاه‌های معیوب از شبکه بر اثر عوامل مختلف از قبیل نقصان عایق‌بندی، ضعف استقامت الکتریکی

یا مکانیکی و افزایش بیش از حد جریان مجاز لحظه‌ای (اتصال کوتاه) و دائمی (اضافه بار) و حتی کاهش بیش از حد جریان عبوری (بی‌بار شدن الکتروموتورها و راه‌اندازی

موتورهای تک فاز و سه فاز) از وسایل کنترل و حفاظت الکتریکی استفاده می‌شود.

 

ساختمان داخلی بی متال:

ساختمان داخلی رله بی متال تشکیل شده است از دو فلز غیر‌همجنس با ضریب انبساط طولی متفاوت که در حالت سرد روی هم پرس شده و به صورت یکپارچه درآمده

است. در اثر افزایش درجه حرارت بی‌متال که ناشی از بالا رفتن مقدار جریان عبوری از جران نامی (تنظیم شده) است، باعث افزایش طول دو فلز می‌شود ولی چون

انبساط طولی یکی از فلزها بیشتر از دیگری است، از این رو دو فلز باهم خم می‌شوند. این حرکت به طور مستقیم و یا به وسیله اهرم‌ها به کنتاکت منتقل شده و مدار را

قطع یا وصل می‌کند، که از کنتاکت‌های وصل در حالت عادی برای قطع کردن مدار فرمان و از کنتاکت‌های قطع در حالت عادی برای آلارم کردن و یا تغییر وضعیت مدار

استفاده می‌شود.

انواع بی متال اشنایدر الکتریک

انواع بی متال اشنایدر الکتریک

انواع بی متال اشنایدر الکتریک

 

دقت و حساسیت بی‌متال‌هایی که در کارخانه‌های مختلف ساخته می‌شود متفاوت است. بنابراین هر کارخانه سازنده به تک تک بی‌متال‌های تولید شده منحنی مشخصه

قطع جداگانه‌ای را ارائه می‌کنند که در سیستم‌های حساس باید دقیقا با استفاده از منحنی مشخصه قطع شرکت مربوطه، بی‌متال انتخاب شود.

بی متال‌ها از نظر عملکرد بعد از قطع مدار به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1_ بی‌متال دستی (Hand یا Manual)

2_ بی‌متال اتوماتیک (Auto)

3_ بی‌متال دستی و اتوماتیک

رنج جریال بی متال اشنایدر الکتریک:

بی‌متال سری D رنج جریان 0.16 تا 150 آمپر

بی‌متال سری F رنج جریان 60 تا 630 آمپر

بی متال اشنایدر الکتریک